×

نیمه دوم شانس آوردیم؛/ گواردیولا: اینگونه شانسی برابر رئال مادرید نداریم

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.024 seconds.