×

آمریکا ۱۸ سناریو را در رابطه با حمله روسیه به اوکراین آماده کرده است

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.109 seconds.