×

ببینید | سوزاندن آلات موسیقی توسط طالبان؛ گریه سوزناک نوازدگان و خنده ماموران

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.092 seconds.