×

دیگر با دلارهای نفتی نمی توان برای خود تاریخ ، فرهنگ، ادبیات و تمدن خریداری کرد

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.024 seconds.