×

بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان در خراسان جنوبی سکونت دارند

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.025 seconds.