×

استقراض ۵۴ هزار میلیاردی از بانک مرکزی و بدهی ۶۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم رسید

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.026 seconds.