×

خروج کاروان نظامی آمریکا از حومه «الحسکه» سوریه برای ورود به عراق

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.029 seconds.