×

دیوار برخی منازل خان زنیان شیراز براثر زلزله ترک خورد

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.025 seconds.