×

آرامش در مرزهای مشترک ایران و افغانستان با نگاه صلح دوستی برقرار است

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.022 seconds.