×

بیشتر تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده‌ایم علیه سپاه است

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.022 seconds.