×

طالبان به یاران قدیمی خود در پاکستان روی آورده است

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.092 seconds.