×

رایزنی هیأت حماس با سفیر ایران در لبنان؛ تأکید بر رد «الحاق»

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.027 seconds.